Мой родны кут, як ты мне мілы!.. Забыць цябе не маю сілы! Не раз, утомлены дарогай, жыццём                  вясны мае убогай, к табе я ў думках залятаю i там душою спачываю. О, як бы я хацеў спачатку, жыцця дарогу              па парадку, прайсці яшчэ раз, азірнуцца, сабраць з дарог каменні тыя, што губяць сілы маладыя...

        Вось як цяпер, перада мною

     Ўстае куточак той прыгожа,

  Крынічкі вузенькая ложа

І елка ў пары з хваіною,

  Абняўшысь цесна над вадою,

     Як маладыя ў час кахання,

       Ў апошні вечар расставання...

          І бачу лес я каля хаты,

            Дзе колісь весела дзяўчаты

          Спявалі песні дружным хорам,

         З работ ідучы позна борам.

       Нясліся зыкі песень здольных,

        Ў лясах раз-пораз адбівалісь,

         І ім узгоркі адклікалісь,

          І радасць біла ў песнях вольных...

 

              А хвоі, елкі векавыя, пад зыкі песень маладыя, маўчком стаялі ў нейкай думе, i ў іх                                Ціхусенечкім шуме няслось вячэрняе маленне угару, святое аддаленне...    

 

                                          Якуб Колас. Урывак з паэмы "Новая зямля".


Адрес:

Деревня Коревичи

Гродненская область

Республика Беларусь

 

 

Контактный телефон:

+375 29 8829545